Chaos kontra struktura

Prawo entropii polega na tym, że wszystkie procesy w kosmosie zmierzają do nieładu, chaosu. Materia ożywiona przeciwnie,  ma niską entropię, czyli jest uporządkowana. I podobnie my ludzie – staramy się wszystko strukturalizować, układać, przeliczać podczas gdy natura cały czas dąży do wysokiej entropii dysponując nieskończenie większą siłą.