Dlaczego Gestalt?

Dlaczego Gestalt?

Zygmunt Freud nakreślił wstępny obraz zjawisk biologicznych natury psychicznej, które rozgrywają się we wnętrzu każdego z nas, w głównej mierze nieświadomie. Na bazie jego odkryć zrodziły się kolejne pomysły, kolejni naukowcy, przeważnie lekarze, rozwijali myśl dotyczącą natury chorób psychosomatycznych o tak zwanej „nieznanej etiologii”, czyli nie mających przyczyn natury fizycznej (np. bóle brzucha nie wywołane obżarstwem, czy wrzodami). Na przestrzeni lat nastąpił olbrzymi postęp w powszechnej świadomości istnienia zjawisk natury psychicznej i ich realnego wspływu na samopoczucie człowieka. Przeprowadzono wiele badań potwierdzających pozytywny wpływ psychoterapii na zdrowie.
Jednym z nurtów współczesnej psychoterapii jest terapia humanistyczna i w tym podejściu mieści się psychoterapia Gestalt stworzona przez niemieckiego lekarza żyjącego w Stanach Zjednoczonych, Fritza Perlsa. Perls opracował metodę pracy terapeutycznej opartej na kontakcie i dialogu, koncentrującej się na tu i teraz, czyli na bezpośrednim doświadczaniu siebie i otoczenia. Perls kładł nacisk na integrowanie ciała, umysłu i emocji oraz własną odpowiedzialność osoby doświadczającej trudności przy wychodzeniu z kryzysu. Taka postawa jest mi bliska i dlatego postanowiłam pracować w podejściu Gestalt opartym na fenomenie każdego jednostkowego spotkania i twórczego dialogu. Jestem głęboko przekonana o sile witalnej drzemiącej w każdym człowieku. Depresja czy nerwica jest formą przystosowawczą organizmu długotrwale poddanego niekorzystnym okolicznościom życiowym, więc by wydostać się spod ich wpływu trzeba podjąć konkretne działania, aby nastąpiła ZMIANA. Terapia Gestalt ją umożliwia! Zapraszam na darmową konsultację. Poznasz mnie i wspólnie zastanowimy się co dalej. Dzwoń: 604 450 317 mój telefon jest dostępny całą dobę.