Integracja i akceptacja

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna zwana „Gestalt” rozwinęła perspektywę integrującą ludzkie istnienie wprowadzając doń zarazem zmysłowe, emocjonalne, intelektualne, społeczne i duchowe wymiary. Ale przede wszystkim psychoterapeuta Gestalt uświadamia, że im większą mamy akceptację na to co jest w nas, tym lepiej nam się żyje i tym łatwiej kooperować ze światem. Czerpać siły witalne z dobrych, zasilających relacji z ludźmi. Wszak człowiek to istota społeczna!