Zaburzenia lękowe i depresyjno lękowe

Jest to obszar zaburzeń psychicznych, których wspólnym mianownikiem jest stan lęku, niepokoju który doprowadza do nieustannego rozmyślania (automatyczne negatywne myśli), co  z kolei powoduje  silne cierpienie psychiczne. Nieleczone zaburzenia lękowe utrudniają lub wykluczają z życia społecznego i/lub codziennego funkcjonowania. Na przykład wyjście z domu, czy spotkanie kogoś jest niemożliwe lub utrudnione.

Można wyróżnić kilka jednostek diagnostycznych, dla których wspólnym mianownikiem jest lęk ( często depresja jest następstwem przewlekłego, nieleczonego zaburzenia lękowego):

Fobia społeczna

Lęk uogólniony (GAD – Generalized Anxiety Disorder)

Zespół stresu pourazowego (PTSD – Post Traumatic Stress Disorder)

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD – Obsessive Compulsive Disorder)